Vijf kostbare sleutels voor een gelovige

 

 

 1. Lees je Bijbel
  Johannes 6 : 63 ”De Geest is het, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn Geest en leven.“
 1. Leer hoe te bidden
  Filippenzen 4 : 6 ”Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.“
 1. Leer om te getuigen over Jezus (vriendschap evangelisatie)
  Spreuken 11 : 18 ”De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens, en wie wijs is, wint harten.“
 1. Wordt een gever
  Deuteronomium 8 : 18 ”Maar gij zult aan de Here, uw God, denken, want Hij is het, die u kracht geeft om vermogen te verwerven, ten einde het verbond gestand te doen, dat Hij uw vaderen gezworen heeft – zoals dit heden het geval is.“

Maleachi 3 : 10 ”Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij u? In de tienden en de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, Gij volk in zijn geheel. Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproef Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.”

 1. Samenkomsten van uw gemeente bezoeken
  Psalm 92 : 13 – 15 ”De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, schieten als een ceder van de Libanon; geplant in het huis des Heren groeien zij in de voorhoven van onze God; zij zullen in hun ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen zij zijn; om te verkondigen, dat de Here waarachtig is, mijn rots, in wie geen onrecht is.”