ANBI Publicatie

Het Kerkgenootschap Christian Champions Ministries (CCM) heeft de ANBI-status. Dit houdt in dat de Belastingdienst ons erkent als een instelling met een algemeen nut. Voor jou betekent het, dat je met een fiscaal voordeel onze activiteiten optimaal kunt ondersteunen.

Bij het in bezit hebben van een ANBI-status hoort een publicatieverplichting. Onze contactgegevens, beleidsdocumenten, financiële gegevens en huidige activiteiten plannen wij open en transparant voor leden en bezoekers. Ook stellen wij het graag openbaar voor het brede publiek. Op deze wijze willen we iedereen de mogelijkheid aanbieden ons kerkgenootschap als een goed doel te ondersteunen en inzage geven in onze bedrijfsvoering.

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 851392660

Christian Champions Ministries heeft een RSIN: 851392660. Dit kun je gebruiken bij de belastingaangifte als je een periodieke gift aan een goed doel wilt aftrekken van de belastingen.

Kamer van Koophandel (KvK): 54664829

CCM staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als kerkgenootschap onder het nummer: 54664829. 

 

Financiële gegevens

CCM bestaat uit trouwe leden en bezoekers waarvan een groot deel actief is als onbezoldigd vrijwilliger. Van schoonmaker, secretariële ondersteuner, muzikant, Bijbelleraar, pastorale hulpverlener, voorganger tot bestuurder. Wij hebben niemand in loondienst. Wij ontvangen op geen enkele manier subsidie. Al onze activiteiten zijn selfsupporting.

Onze financiële middelen ontvangen we van onze leden en bezoekers. Zij zijn dusdanig betrokken en gemotiveerd, dat ze onze missie, visie en activiteiten graag ondersteunen met tijd, energie, geld en gebed. Wij zijn hen en GOD dan ook dankbaar voor hun bijdrage aan een gezonde financiële huishouding.

Wil je CCM eveneens ondersteunen? Heb je vragen en/of suggesties? Neem dan digitaal contact met ons op, via het secretariaat.

Financieel overzichten

Voor inzage in het jaarlijks financieel overzicht, zie onderstaande linken:

  • Klik hier voor de publicatie van het jaarverslag 2020

Bankrekeningnummer

Financiële bijdragen kun je storten op bankrekeningnummer:

 

IBAN:                    NL05 INGB 3006 3513 93

BIC:                       INGB NL2A

Ten name van:    Christian Champions Ministries