Doelstelling

Onze doelstelling is te functioneren als het Lichaam van GOD conform de Bijbel, beschreven in Handelingen 2 : 43 – 47. Wij geloven dat GOD door de eerste gemeente heen ons handvaten geeft.

“De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered willen worden.”

Het doel van de gemeente is om GOD en Zijn Zoon Jezus Christus te dienen door de kracht van de Heilige Geest. Daaruit vloeit voort dat wij elkaar dienen en het Goede Nieuws ook willen delen met andere mensen.

Dit doen wij met alle middelen die ons ter beschikking staan om voor zoveel mogelijk mensen een plaats van veiligheid, rust en opbouw te bieden. Wij staan midden in de samenleving en bieden met onze pastorale medewerkers hulp aan degenen die hierom vragen.

Bestuur
Voorzitter:           CA Likumahua
Penningmeester: RTL Likumahua

Secretaris:           CCD Luhulima
Bestuurslid:         M Sahuleka