Beleidsplan:

Kerkgenootschap Christian Champions Ministries

RSIN: 851392660

 

Beleidsplan

Wij hanteren een meerjarig beleidsplan.

 

Doelstelling

Onze doelstelling is te functioneren als het Lichaam van GOD, conform de Bijbel, beschreven in Handelingen 2 : 43 – 47. Wij geloven dat GOD door de eerste gemeente heen ons handvaten geeft.

“De vele tekenen en wonderen die de apostelen uitvoeren, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder hen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered willen worden.

Het doel van de gemeente is om GOD en Zijn Zoon Jezus Christus te dienen door de kracht van de Heilige Geest. Daaruit vloeit voort dat wij elkaar dienen en het Goede Nieuws ook willen delen met andere mensen.

Dit doen wij met alle middelen die ons ter beschikking staan ​​om zoveel mogelijk mensen een plaats van veiligheid, rust en opbouw te bieden. Wij staan ​​midden in de samenleving en bieden met onze pastorale medewerkers hulp aan hen die hierom vragen.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en een bestuurslid van de gemeente.

 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Datzelfde geldt voor alle medewerkers.

 

Activiteiten

De activiteiten van de gemeente bestaan ​​uit:

 • Gospel Life Meetings;
 • Crèche en Kinderkerk tijdens de zondag samenkomsten;
 • Prayer Meetings;
 • Evangelisatie;
 • Gospelavonden;
 • Fundamenten klas bij voldoende deelname;
 • Teambuildingsactiviteiten;
 • Connectgroepen;
 • Vrouwenmeetings;
 • Mannenmeetings;
 • Huwelijksseminars;
 • Pastorale en diaconale hulp;
 • Bijbelonderricht;
 • Andere middelen die dienstbaar zijn aan haar doel om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen.

   

  Financiële verantwoording

  Bij het kerkgenootschap Christian Champions Ministries is het financiële boekjaar gelijk aan het kalenderjaar. De financiële administratie wordt bijgehouden in een Exeldocument. Elk halfjaar (in juni en december) wordt door de penningmeester een financieel verslag aangeboden aan de gemeenteleden. Na afloop van het jaar wordt een jaarverslag opgemaakt en na bestuurlijke goedkeuring, ter publicatie aangeboden op de website.

  Voor de jaarlijkse financiële overzichten, verwijzen we je naar de pagina Financiële gegevens (zie link onderaan deze pagina).

   

  Toelichting

  • De inkomsten bestaan volledig uit giften via tienden en collecteopbrengsten.
  • Tien procent van de inkomsten wordt apart gezet om personen en instanties te ondersteunen, die door de tienden in hun bestaan worden voorzien en ten behoeve van diaconale doelen.
  • Kosten inventaris betreft de opslagkosten van meubels en materialen.
  • Kosten taakgroepen omvat de kosten van de diverse teams, die actief zijn voor de gemeente op gebieden van aanbidding, crèche, kinder-, tiener- en jeugdwerk, onderwijs, pastorale zorg, evangelisatie en het secretariaat.
  • Kosten samenkomsten heeft betrekking op de locatie kosten van de wekelijkse kerkdiensten.
  • Kosten voorganger betreft een vergoedingsbijdrage aan de parttime voorganger van de gemeente.

   

  Bankrekeningnummer

  Financiële bijdragen kun je storten op bankrekeningnummer:

   

  IBAN:                    NL05 INGB 3006 3513 93

  BIC:                       INGB NL2A

  Ten name van:      Christian Champions Ministries

   

  ANBI status

  Giften aan het kerkgenootschap Christian Champions Ministries zijn fiscaal aftrekbaar voor zover je meer dan 1% van jouw belastbaar inkomen geeft. Onder voorwaarden van de Belastingdienst kan het bedrag van een gift volledig aftrekbaar zijn. Voor meer informatie kun je terecht bij de penningmeester.