AVG Privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. Daarom wil de gemeente Christian Champions Ministries bewust en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens en de privacy van haar gemeenteleden die zijn geregistreerd. Zo heeft CCM twee protocollen opgesteld waarin de gemeenteleden worden geïnformeerd over hoe CCM de privacy waarborgt.

Deze twee protocollen genaamd ‘werkwijze privacy gegevens’ en ‘werkwijze gebruik foto- en/of filmmateriaal’ worden aan alle geregistreerde gemeenteleden verstrekt dan wel bekendgemaakt, zodat zij op de hoogte zijn van hoe CCM omgaat met deze gegevens. Aan nieuwe leden zullen bij inschrijving deze protocollen worden overhandigd.

Om de gemeenteleden en gasten erop attent te maken dat er tijdens de samenkomsten foto- en/of filmopnames gemaakt kunnen worden, wordt dit vóór de dienst mondeling meegedeeld en/of gemeld via de beamer.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.